Produkt

Produkten består av två utbildningar i en. I fokus står möjligheterna med hållbar utveckling. Syftet är att både utbilda och engagera medarbetarna i organisationen. Utbildningen finns tillgänglig på flera språk.


Allmän kunskap

Den första delen säkerställer medarbetarens kunskapsnivå och inställning till området hållbar utveckling. Innehållet är kvalitetssäkrat i samarbete med forskare på KTH. Denna del är färdig att användas direkt. Den finns i dagsläget tillgänglig på engelska, svenska, norska, danska och finska.

Organisationsspecifik kunskap

Den andra delen tas fram specifikt för er. Den fokuserar på organisationens egna strategier och förutsättningar.

Vi utgår från ert innehåll. Detta placeras i en pedagogisk struktur och en kvalitetssäkrad mall.

Uppföljning av resultat

Uppföljningen säkerställs genom att utbildningen följer branschstandarden för prestationsmätning inom e-learning.

Referenser

Exempel på organisationer som valt att satsa på denna utbildning är Castellum, Atea och Atea Logistics, Spendrups, Region Skåne och Kommuninvest.