Pris

Upplägg efter behov – Ett fast pris baserat på max antal deltagare. Priserna är exklusive moms. Den allmänna delen finns i dagsläget på svenska, danska, norska, finska och engelska.


SMALL < 200 användare

 • Allmän del – en språkversion: 40 000 SEK
 • Möjlighet att köpa till språkversioner
 • Enklare organisationsspecifik del: 90 000 SEK
 • Uppföljning: Pris per användare/år

SUMMA: 130 000 SEK (exkl uppföljning)

MEDIUM < 800 användare

 • Allmän del: 90 000 SEK
 • Den allmänna delen inkluderar en engelsk version
 • Organisationsspecifik del: 160 000 SEK
 • Uppföljning: Pris per användare/år

SUMMA: 250 000 SEK (exkl uppföljning)

LARGE > 800 användare

 • Allmän del: 110 000 SEK
 • Den allmänna delen inkluderar en engelsk version
 • Organisationsspecifik del: 160 000 SEK
 • Uppföljning: Pris per användare/år

SUMMA: 270 000 SEK (exkl uppföljning)